Det er ofte godt at bearbejde sin sorg i et fællesskab. I en sorggruppe taler vi bl.a. om tiden inden dødsfaldet - dødsfaldet - begravelsen - forandringen – den nye rolle – ensomhed - mærkedage og højtider - sorgreaktioner - det vi ikke nåede og en masse andre ting.

I sorggruppen er alle i samme båd. Derfor kan vi tale åbent med hinanden. Sorgen og savnet får ord i samtalen og vi forsøger sammen at få fat om livet igen. I en sorggruppe er der plads til 5-6 voksne.

Sorggruppen er primært for voksne, som for nylig eller for flere år siden har mistet en nært stående person.
Datoer og tilmeldingsfrist vil blive lagt ud på siden her, når vi nærmer os. 
Efter tilmelding vil gruppelederen kontakte de tilmeldte for en afklarende samtale.

 

Billede af kornblomster