Fødselsanmeldelse og omsorgs- og ansvarserklæring

Efter fødslen modtager kirkekontoret en fødselsanmeldelse fra jordemoder og registrerer fødslen. På hospitalet sørger jordmoderen også for personnummer til barnet. Er du ugift/separeret, skal du udfylde en Omsorgs – og Ansvarserklæring, som medfører fælles forældremyndighed over barnet. Det er vigtigt, at Omsorgs- og Ansvarserklæringen er tastet og signeret online via www.borger.dk af begge forældre inden 28 dage efter barnets fødsel, da sagen om faderskabet ellers sendes i Familieretshuset, og der herefter kan gå op til 6-8 uger med sagsbehandling. Hvis mor indberetter, skal far signere (samtykke) digitalt og omvendt.
Er du eneforældre, vil afgørelsen og registreringen af faderskab ligge hos Familieretshuset.

 

Ved hjemmefødsel skal forældrene som regel selv sørge for fødselsanmeldelsen. Anmeldelsen skal sendes til moderens bopælssogn. Find fødselsanmeldelsen her


Du kan læse mere på borger.dk

 

Billede af fødder på nyfødt baby.