Kirkegårdene

I Syv, Ørsted og Dåstrup Pastorat er der 3 kirkegårde. Kirkegårdene ligger ved de 3 kirker (Syv, Ørsted og Dåstrup).
Vores Grønne Team står for vedligeholdelse og den daglige pasning af kirkegårdene. Det grønne Team består af ledende graver Birgit Tinning og 4 gravermedhjælpere.

Salg af urne- og kistegravsteder kan ske ved at kontakte Birgit Tinning på tlf. 29 17 47 95.

Øvrige spørgsmål, herunder fornyelse og sløjfning af gravsteder kan ske til kirkegårdskontoret.

Som noget nyt i 2023 er granbuketter blevet et tilkøb.  Hvis du ønsker at tilkøbe en granbuket, skal du kontakte vores kirkegårdskontor (find åbninstider og kontaktinformation under fanen "kontakt"). Prisen for en fin granbuket er 169 kr.

Her finder du:

Fælles vedtægt for de 3 kirkegårde

Gældende kirkegårdstakster (udarbejdet af Roskilde Domprovsti)

Helhedsplan for Syv Kirkegård

Kort over Ørsted Kirkegård

Kort over Syv- og Dåstrup Kirkegård kommer snart på hjemmesiden.