Kirkegårdene

I Syv, Ørsted og Dåstrup Pastorat er der 3 kirkegårde. Kirkegårdene ligger ved de 3 kirker i Syv, Ørsted og Dåstrup.
Vores Grønne Team står for vedligeholdelse og den daglige pasning af kirkegårdene. Det Grønne Team består af ledende graver Birgit Tinning og 3 gravermedhjælpere.

Salg af urne- og kistegravsteder kan ske ved at kontakte Birgit Tinning på tlf. 29 17 47 95.

Øvrige spørgsmål, herunder fornyelse og sløjfning af gravsteder kan ske til kirkegårdskontoret.

Grannbuketter: Som noget nyt i 2023 er granbuketter blevet et tilkøb.  Hvis du ønsker at tilkøbe en granbuket, skal du kontakte vores kirkegårdskontor (find åbninstider og kontaktinformation under fanen "kontakt"). Prisen for en fin granbuket er 169 kr.

Granlægning: Vi bestræber os altid på at blive færdig med granlægningen inden den 1. søndag i advent. 

Her finder du:

Fælles vedtægt for de 3 kirkegårde

Gældende kirkegårdstakster (udarbejdet af Roskilde Domprovsti)

Kirkegårdstakster gældende for 2024

Helhedsplan for Syv Kirkegård

Kort over Ørsted Kirkegård

Kort over Syv Kirkegård

Kort over Dåstrup Kirkegård