Menighedsrådsvalg 2024


I år er der valg til menighedsrådene i hele Danmark. Alle medlemmer af folkekirken kan møde op og stemme eller selv stille op i deres sogn.
Det foregår til valgforsamlingen d. 17. september.
For Syv, Ørsted, Dåstrup Menighedsråd skal der vælges 6 medlemmer fra Syv Sogn, 1 medlem fra Ørsted Sogn og 5 medlemmer fra Dåstrup Sogn.

Orienteringsmøde d. 14. maj kl. 19 i Syv Sognegård (Skolevej 17 i Viby)
Forud for valget afholder Syv, Ørsted, Dåstrup Menighedsråd et orienteringsmøde, hvor du kan
hilse på menighedsrådet. Orienteringsmødet er for alle interesserede, der vil vide mere om, hvad der sker i menighedsrådet og i vores kirker.
Vi håber at hilse på mange af jer og glæder os til at drøfte kirkens retning og menighedsrådsarbejdet. Er du blevet nysgerrig på hvem der sidder i dit menighedsråd? Vil du vide mere om hvad der foregår i din kirke? Måske har du lyst til at engagere dig i en aktivitet og møde nogle af de mange
andre frivillige rundt om kirken? 

Hvad laver menighedsrådet
Menighedsrådet holder møde hver måned, hvor der arbejdes med aktuelle emner om kirkens liv. Menighedsrådet har ansvaret for både kirkens aktiviteter, bygninger, ansatte (bortset fra præsterne) og økonomi. Det allervigtigste for os som menighedsråd er at skabe rammerne for, at
menigheden i alle aldre og afskygninger føler sig velkomne, at kirkelivet her i området blomstrer, er relevant og bidrager til, at sognebørn og deres familier oplever kirken som en nærværende og hjælpsom part i livet – både i glade stunder, og når der er svære stunder. Her skal vi være der,
og vi skal opleves relevante, tilgængelige, hjælpsomme og imødekommende i enhver henseende.

 

Valgforsamlingen afholdes d. 17. september kl. 19 i Syv Sognegård


Hvis du vil vide mere om menighedsrådet og menighedsrådsvalget, så kontakt meget gerne menighedsrådsformand Anne Mau tlf. 2033 1445 eller formand for valgbestyrelsen Vibeke Steenfeldt tlf. 2380 2390. Du er også velkommen på næste menighedsrådsmøde.
Møderne er offentlige og der er mulighed for spørgetid. Datoerne for menighedsrådsmøderne finder du her