Dåb & navngivning

Inden 6 måneder fra fødslen skal barnet have et navn. Navnet skal bestå af et eller flere fornavne, eventuelt et mellemnavn og et efternavn som enten kan være faderens eller moderens eller et andet tilladt efternavn. Du kan læse mere om navne på Familieretshusets hjemmeside.

Navngivning kan enten ske gennem kirkekontor/præst ved dåb eller ved navngivning på Borger.dk.

Hvis barnet ikke skal døbes, skal det navngives ved anmeldelse til Borger.dk. Ved navngivningen gennem Borger.dk udfyldes og underskrives en formular om, hvilke navne barnet skal have. Klik her for at komme videre til formularen.
Hvis man ikke har mulighed for at anvende IT eller ikke kan få MitID, anmeldes navngivning på papirblanket på kirkekontoret i det sogn, hvor moderen bor.

Ønsker du dåb for dig selv eller dit barn, så kontakt kirkekontoret eller en af vores præster og aftaler nærmere. Dåb foregår som udgangspunkt  i forbindelse med søndagsgudstjenesten. I Syv, Ørsted og Dåstrup kirker er der mulighed for dåb ved de fleste søndagsgudstjenester. Vi tilbyder dog også muligheden for lørdagsdåb nogle få gange om året. Kontakt kirkekontoret for mere information angående datoer.
Hvis du er interesseret i hvad dåben betyder, kan du læse mere her.

 

Døbefonden i Syv kirke.