Inden 6 måneder fra fødslen skal barnet have et navn. Navnet skal bestå af et eller flere fornavne, eventuelt et mellemnavn og et efternavn som enten kan være faderens eller moderens eller et andet tilladt efternavn.

Navngivning kan enten ske gennem kirkekontor/præst som dåb eller ved navngivning på Borger.dk.

Ønsker man dåb, kontakter man kirkekontoret eller præsten i det sogn, hvor barnet ønskes døbt, og aftaler nærmere. Dåb foregår som udgangspunkt  i forbindelse med søndagsgudstjenesten. I Syv, Ørsted og Dåstrup kirker er der mulighed for dåb ved de fleste søndagsgudstjenester. Vi tilbyder dog muligheden for lørdagsdåb nogle få gange om året. Kontakt kirkekontoret for mere information angående datoer.

Hvis barnet ikke skal døbes, skal det navngives ved anmeldelse til Borger.dk, dog hvis man ikke har mulighed for at anvende IT eller ikke kan få MitId, anmeldes navngivningen på papirblanket på kirkekontoret i det sogn, hvor moderen bor.

Til navngivning gennem Borger.dk udfyldes og underskrives en formular om, hvilke navne barnet skal have. Klik her for at komme videre til formularen.

 

Døbefonden i Syv kirke.