Når vi oplever et dødsfald i den nærmeste familie, rammer det ofte hårdt. Der er en del praktiske ting, der skal ordnes i forbindelse med et dødsfald. Hvis du har brug for lidt hjælp til at komme videre, kan du klikke her og se gode råd ved dødsfald. Her kan du også læse meget mere om sorg og tab ved dødsfald.

Dødsfaldet skal anmeldes

Dødsfald skal senest efter to hverdage anmeldes via www.borger.dk. I de fleste tilfælde foretages anmeldelsen af den læge, som udfører ligsyn.

Ofte kontakter de pårørende en bedemand, der påtager sig ansvaret for at ordne alt det praktiske vedrørende begravelsen/bisættelsen, herunder også at træffe aftale med en præst. Der er også mulighed for at kontakte en af sognets præster eller kirkekontoret vedrørende vejledning om papirerne og det videre forløb.

Var afdøde ikke medlem af folkekirken, tages det normalt som udtryk for, at ingen præst skal medvirke.

Når de nødvendige aftaler er truffet, kontakter den præst, der eventuelt skal medvirke, de pårørende for en samtale. Ved samtalen vil præsten gerne høre om den afdødes liv og de pårørendes forhold til afdøde. De pårørende kan også vælge salmer til begravelsen eller bisættelsen. Hvis du klikker her, kan du se forslag til salmer.

Ritualet for begravelse/bisættelse kan findes bag i Den danske Salmebog. Du kan også klikke her og gå direkte til ritualet for begravelse i folkekirken.

 

Billede fra en begravelse. En kiste der bæres ud.