Syv Kirke

 

Syv Kirke adresse: Kirkevejen 6, Kirke Syv, 4130 Viby Sjælland

Syv Sogn ligger i Roskilde Kommune og Roskilde Domprovsti og er fra 2011 hovedsognet i Syv-Ørsted-Dåstrup Pastorat. På det tidspunkt blev Syv Sogn skilt fra Gadstrup Sogn og lagt sammen med Ørsted-Dåstrup Pastorat. Tresognspastoratet betjenes af to sognepræster henholdsvis med og uden bopælspligt. Sognepræsten med bopælspligt er kirkebogsførende og begravelsesmyndighed og bor i en ny præstebolig i Dåstrup. Der bor knap 4000 i Syv Sogn.

Syv kirke ligger smukt og højt i landskabet og ses på stor afstand. Dens bygningshistorie er lidt usædvanlig. Den nuværende kirke er en sengotisk langhusbygning med tårn i vest og våbenhus mod syd. Men man ved, at der oprindeligt har stået en lille romansk kridtkvaderkirke med apsis, kor og skib. Den nuværende kirke blev bygget omkring den gamle, og der findes enkelte rester af denne. Noget karakteristisk ved Syv Kirke er, at tårnet ikke har kamtakker. Derimod har det blændinger og ligesom også skib og kor såkaldte bloktandgesimser. Indvendig har kirken tre krydshvælv, og der er fundet seks kalkmalede viekors, som er blevet anvendt ved kirkens indvielse i Middelalderen. Indvendigt er det særlige ved kirken alterpartiet, dels et panel med arkadefelter adskilt og flankeret af kvindelige og mandlige hermer, dels en søjlebåret baldakin og et storfelt med en velsignende Kristus, et maleri fra 1860.

Døbefonten er en romansk granitfont, men den menes at være kommet sent til kirken. Prædikestolen er i renæssancestil og udført i samme værksted som alterbordspanelet.

Herskabsstole viser adelsfamiliers tilknytning og ejerskab. Der er våben og indskrifter fra 1500-tallet for Emmike Sparre og Bente Hjul (af en eller anden grund her skrevet ’Uls’) og senere våben for Otte Kragh og Ane Rosenkrantz.

Frobeniusorgelet er opsat i 1967, og klokkerne er fra 1515 og 1926.

Neden for kirkebakken står mindestenen for byens store søn Peder Syv, og det formodes at være hans forældre, Peder Olufsen og Anna Mortensdatter, hvis gravsten findes i kirken.

Vil man vide mere om kirken kan man finde mere information på danmarkskirker.dk 

danmarkskirker.dk