Oversigt over menighedsrådsmøder i 2024

Menighedsrådet for Syv, Ørsted, Dåstrup Pastorat afholder menighedsrådsmøder en gang om måneden -som regel den første torsdag i måneden.
Undtaget er dog juli og december måned.
Menighedsrådsmøderne er offentlige og foregår på skift i Syv Sognegård og Dåstrup Sognehus og starter kl. 19.

Menighedsrådsmøderne i 2024:

  • Torsdag d. 11. januar i Dåstrup Sognehus (mødet er flyttet fra d. 4.1)
  • Torsdag d. 1. februar i Syv Sognegård
  • Torsdag d. 7. marts i Dåstrup Sognehus
  • Torsdag d. 4. april i Syv Sognegård
  • Torsdag d. 2. maj i Dåstrup Sognehus
  • Torsdag d. 14. maj Orienteringsmøde om valg til menighedsråd i Syv Sognegård
  • Tirsdag d. 28. maj ekstraordinært menighedsrådsmøde i Syv Sognegård kl. 16.30
  • Torsdag d. 6. juni  i Syv Sognegård
  • Torsdag d. 8. august i Dåstrup Sognehus
  • Torsdag d. 5. september i Syv Sognegård
  • Torsdag d. 3. oktober i Dåstrup Sognehus
  • Torsdag d. 7. november i Syv Sognegård

   Årets menighedsmøde finder sted d. 29. oktober kl. 19 i Syv Sognegård (der er spisning kl. 18 for de der har lyst).