Menighedsrådet indkalder én gang om året til et menighedsmøde, hvor rådet redegør for sidste års regnskab og det kommende års budget. Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år.

Menighedsmødet for 2024 finder sted i Syv Sognegård tirsdag d. 29. oktober kl. 19. Datoen er i år lagt tidligt på året, fordi det er valgår til menighedsrådet.

Inden mødet er der spisning for de der har lyst. Vi spiser kl. 18 og der serveres guleærter.
Alle er velkomne til både spisning og menighedsmøde- det er uden tilmelding.