Menighedsrådet indkalder én gang om året til et menighedsmøde, hvor rådet redegør for sidste års regnskab og det kommende års budget. Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år.

Menighedsmødet for 2024 finder sted i Syv Sognegård tirsdag d. 29. oktober kl. 19.
Datoen er i år lagt tidligt på året, fordi det er valgår til menighedsrådet.

Inden mødet er der spisning kl. 18 for de der har lyst. Alle er velkomne til både spisning og menighedsmøde- det er uden tilmelding.