Konstituering af Syv Menighedsråd

 

Menighedsrådet har på sit konstituerende møde den 1. november 2018 konstitueret sig som følger:

 

Formand: Vibeke Steenfeldt

Næstformand: Herluf Thougaard

Kirkeværge: Poul Rundquist

Kontaktperson: Lone Hinge

Kasserer: Elsebeth Hansen

Tegningsberettiget: Elsebeth Hansen

Valgbestyrelse: Elsebeth Hansen, Ernst Juhl Schmidt, Vibeke Steenfeldt (formand)