Oversigt over menighedsrådsmøder i 2023

Der afholdes menighedsrådsmøder i Syv, Ørsted, Dåstrup sogne den første eller anden torsdag i måneden. Undtaget er dog juli og december.
Menighedsrådsmøderne er offentlige og foregår på skift i Syv Sognegård og Dåstrup Sognehus.

Menighedsrådsmøderne i 2023:

  • Torsdag d. 5. januar i Dåstrup Sognehus
  • Torsdag d. 2. februar i Syv Sognegård
  • Torsdag d. 9. marts i Dåstrup Sognehus
  • Torsdag d. 13. april i Syv Sognegård
  • Torsdag d. 11. maj i Dåstrup Sognehus
  • Torsdag d. 8. juni i Dåstrup Sognehus
  • Torsdag d. 10. august i Dåstrup Sognehus
  • Torsdag d. 7. september i Syv Sognegård
  • Torsdag d. 5. oktober i Dåstrup Sognehus
  • Torsdag d. 9. november i Syv Sognegård