Syv, Ørsted og Dåstrup Pastorat udgiver Kirkenyt tre gange årligt. Her kan du læse om kirkernes aktiviteter, gudstjenester samt nyt fra pastoratet generelt. Har du inputs til bladet, er du velkommen til at kontakte kirkekontoret på tlf. 46 14 81 82 eller mail cahb@km.dk.
Kirkenyt husstandsomdeles i hele pastoratet med hjælp fra en masse aktive frivillige.

Den seneste udgave kan læses her:

Magasinet Amen